Prověrka se opět konala na třech stanovištích, a to v Budovcově ulici před budovou městského úřadu, na křižovatce Tyršovy a Kollárovy ulice a na křižovatce ulic Pražská a Čelakovského. Měřící vůz stojí na stanovišti čtyřiadvacet hodin a vyhodnocuje se třicetiminutová koncentrace, hodinová průměrná koncentrace a osmihodinový klouzavý průměr. Výsledky obdržel odbor životního prostředí MÚ v těchto dnech.

„Čísla nám udělala velkou radost, ještě nikdy v minulosti totiž nevyšly hodnoty tak dobře. V dlouhodobých průměrech jsme sice ani v minulosti imisní normy nepřekročili, ale v hodinách dopravních špiček se občas hodnoty přes normu, byť mírně, přehouply,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí MÚ Miloslav Šatra.

Na velmi exponovaném stanovišti, jakým je třeba Budovcova ulice, naměřily přístroje v dopravní špičce maximálně 565 unogramů kysličníku uhličitého v krychlovém metru vzduchu. Norma povoluje až 10 000 unogramů. Na křižovatce Kollárovy a Tyršovy ulice bylo naměřeno nejvíce kysličníku uhličitého v sedmnáct hodin, a to 947 unogramů.

Čelakovského ulici se největší hodnota objevila třicet minut po šesté hodině a činila 538 unogramů. U všech ostatních měřených škodlivin, tedy kysličníku siřičitého, škodlivého ozonu, kysličníků dusíku, benzenu, toluenu, xylenu a prachových částic, byly hodnoty stejně hluboko pod normou, jako u uvedeného kysličníku uhličitého. Do tabulek může každý zájemce nahlédnout na odboru životního prostředí.

„Výsledky ovlivňuje řada faktorů, zejména počasí. Nelze ale nevidět, že se i při zvýšeném dopravním ruchu situace zlepšuje. Projevuje se tak řada přijatých opatření v dopravě, a také třeba dobrá práce městských služeb. Obsah imisí ve vzduchu výrazně ovlivňuje rovněž množství zeleně, zejména stromové,“ dodal Miloslav Šatra.