Dotace ve výši 120 tisíc korun z krajského rozpočtu bude směřovat na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rybníka.

„Až bude projekt zpracován, chceme na samotnou rekonstrukci rybníka žádat finanční prostředky z grantů Evropské unie,“ říká starosta obce Jiří Soukup.

Lidé by se brzy měli dočkat také opravy vodovodu, na kterou získala obec z Jihočeského kraje 100 tisíc korun.

„Rekonstrukci vodovodu chceme začít hned po podpisu smlouvy, pravděpodobně už v červenci. Omezení pro domácnosti bude minimální, pouze při výměně přípojky,“ dodává Jiří Soukup.