Sběrné dvory s kontejnery uzpůsobenými pro odvoz automobily Avia v Dobevi provozují na základě společného projektu obcí soustředěných v dobrovolném svazku s názvem Zlatý vrch už několik let. Zajímavý je ale přístup odběratelů. Na dotřiďovací lince Vydlaby například požadovali ze dovezené pet lahve zaplatit, i když je sami po roztřídění podle barev a slisování zpeněží.

„My jsme jim je dovezli až na místo, a oni chtěli zaplatit za to, že si je převezmou. Vozíme je tedy do Strakonic, kde firma ROS odebere naše plastové lahve zdarma,“ kroutil hlavou nad postupem píseckých starosta Vladimír Šareš.

„Jedná se o normální konkurenční prostředí. Dotřiďovací linka Vydlaby vychází z nějaké jejich kalkulace a do té nemůžeme nijak zasahovat,“ řekl pracovník odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Roman Mára.