Snížení počtu lidí bez práce podpořilo časné, výjimečně teplé počasí a dřívější nástup pracovníků na sezonní práce. „Jednou z příčin klesající nezaměstnanosti je zvýšený počet pracovních příležitostí související s rozvojem ekonomiky,“ připomněl vedoucí oddělení trhu práce Úřadu práce v Písku Jiří Dráb. Zejména průmyslová zóna Sever nabízí řadu pracovních míst.

Úřad práce měl k 31. květnu v evidenci 1655 uchazečů, zatímco před rokem jich bylo 2377. V přepočtu na počet obyvatel tentokrát zaznamenala nejvyšší míru nezaměstnanosti obec Kožlí, když ostatní obce a města, kromě Myslína (11,9), nepřekročily hranici deseti procent.

V poslední době však řada zaměstnavatelů pociťuje nezájem lidí o práci. Například v Jitexu obtížně obsazují místa šiček. Aby zde mohli splnit nasmlouvané zakázky pro odběratele, musejí hledat zaměstnance mezi cizinci, například z Ukrajiny nebo Mongolska. Podobně tomu je také v závodě Pleas v Milevsku, kde chybí pracovníci stejných profesí jako v Jitexu. Nepomáhají ani rekvalifikační kurzy. Jeden z nich byl ukončen v těchto dnech a po jeho absolvování z původních patnácti lidí nenastoupí patrně nikdo. Absolventky kurzu nepřistoupily ani na nabídku zvýhodněné pracovní doby.

„Z původních devíti lidí, kteří zahájili kurz zahradnické práce, dospěli ke zkouškám jen čtyři účastníci, kteří mají šanci získat trvalé zaměstnání,“ sdělila své zkušenosti Ivana Kadochová ze vzdělávací akademie bfz, která zajišťuje ve spolupráci s píseckým úřadem práce některé rekvalifikační kurzy.