Návštěvy si zde podávaly dveře, část týdne věnoval poslanec také výjezdům po regionu, především řešení problematiky skřípající spolupráce obcí a Národního parku Šumava.

Jako první se hned v pondělí ohlásila ředitelka Základní školy Svobodné v Písku Ilona Šťastná. Diskuse se protáhla až na dvě hodiny, protože řešení problému této školy není jednoduché.

„Jde nejen o rekonstrukci objektu bývalé mateřské školy, ale i vyřešení prostor pro případné zřízení lycea. Město má nyní problém splnit základní zakladatelské povinnosti. Svobodnou školu čeká stěhování do Šobrovy školy. Doufám, že na přechodnou dobu, protože dlouhodobé soužití obou škol by bylo velmi složité,“ uvedl Tom Zajíček.

Připomněl dále, že město musí počítat i s rekonstrukcí Šobrovy školy. „Podle auditu je to energeticky nejnáročnější škola, což je způsobeno pavilonovým uspořádáním a velkým množstvím spojovacích koridorů,“ dodal poslanec a zároveň písecký zastupitel.

Na přetřes přišla také budoucnost budovy bývalé Komenského školy. Před časem někteří občané navrhovali, aby část právě této budovy byla po rekonstrukci využita pro waldorfské lyceum.

„Město se musí rozhodnout, zda tento historický objekt využije pro školství nebo jinak. Rekonstrukce by však stála desítky milionů korun a za tyto peníze postavíme moderní školu na zelené louce. Navíc na novou školu může město získat dotace, ale na rekonstrukci zřejmě nikdo nic nepřidá. Druhou možností je zachovat památkově chráněnou fasádu a vnitřek rekonstruovat k jinému použití,“ vypočítává možné alternativy Tom Zajíček.

Zájemci o využití tohoto objektu v centru Písku jsou. Město by zřejmě investici podmínilo mimo jiné tím, že v zadní části areálu by byla parkovací stání, což by pomohlo alespoň částečně řešit stále naléhavější problém Písku.