Nejvyšší správní soud si dává na čas. Stále ještě nerozhodl, zda dá za pravdu městu, které chce rekonstruovat prostor Bakaláře včetně kaštanové aleje, nebo občanské sdružení Lípa 2000, jehož členové se proti pokácení současných kaštanů a výsadbě nové aleje, za použití vhodnějších dřevin, postavili.
Krajský soud se v předchozím rozsudku vyslovil pro rekonstrukci, a tak je správní soud poslední instancí, která spor rozhodne už bez jakékoli možnosti odvolání té či oné strany.

Občané města se vzhledem k tomuto sporu rozdělili na dva tábory s protichůdnými názory. Jedna část horuje pro rekonstrukci a moderní pojetí této části města, druhá usiluje o za zachování stávajícího historického stavu a zejména pak o ponechání zbylých stromů v aleji. Část aleje už totiž byla vzhledem k špatnému zdravotnímu stavu kaštanů pokácena. Výsadba nové aleje by při zachování starých stromů ale nebyla možná.

Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, který umožnil pracovat s kaštanovou alejí v rámci rekonstrukce celého povrchu, podalo občanské sdružení Lípa 2000 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Ten sice ještě nerozhodl, ale přiznal odkladný účinek stížnosti,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Miloslav Šatra.

Ve své podstatě ale už o nic nešlo, protože se stromy se může pracovat až po skončení vegetačního období, tedy v říjnu.

Pokud rozsudek správního soudu bude na straně těch, kteří chtějí kaštanovou alej zachovat, znamenalo by to úplnou změnu projektu, nebo odložení rekonstrukce tohoto území na neurčito.