Písecký deník 9. května otiskl žádost rodiny Miroslava Rajtmajera, která se na veřejnost obrátila s prosbou o informace, jež by napomohly k jeho nalezení.

Koncem minulého týdne obdržel operační důstojník Okresního ředitelství Policie ČR v Písku na lince 158 zprávu náhodného rybáře, že v katastru obce Vlastec vyplavalo u levého břehu Orlické přehradní nádrže na hladinu lidské tělo.

VÍCE VE ČTVRTEČNÍM PÍSECKÉM DENÍKU NA STR. 7