Od 1. ledna 2007 může Česká republika teoreticky čerpat ročně sto miliard korun z peněz EU po dobu sedmi let. Bohužel sklízíme důsledky faktického bezvládí po parlamentních volbách – nejsou připraveny podmínky pro to, aby mohli začít podnikatelé, neziskové organizace, sociální zařízení a obce peníze čerpat.

Začátkem roku to vypadalo, že peníze bude možno čerpat na podzim, podle posledních zpráv se některé programy (např. Ministerstva školství) otevřou zřejmě až v roce 2008.

V praxi to znamená, že připravené projekty obcí, škol, neziskových organizací zůstávají v šuplíku – zatím nemohou žádat peníze na hřiště, kanalizaci, školy, rekvalifikace, nová pracovní místa nebo třeba služby pro postižené děti.

Jak se s tím vyrovnávají písecké neziskovky? Velmi různě. V okrese jich působí několik desítek, zeptali jsme se namátkou několika z nich.

Romana Kotrbatá, předsedkyně občanského sdružení Inkano Písek, řekla: „Letos se nám vcelku dobře podařilo finančně zajistit občanskou poradnu, což byl dosud problém – získali jsme velký příspěvek z MPSV, přes 260 000, a přispělo i město Písek, dále máme zažádáno u ministerstva zdravotnictví. Celkově je situace neziskovek čím dál komplikovanější, i s ohledem na nový zákon o sociálních službách.“ Rozsah služeb zatím Inkano zachovalo.

„Čekáme, jaké výzvy budou otevřeny. Shánění peněz na neziskovou činnost je čím dál složitější a lepší to nebude,“ dodala Romana Kotrbatá.

Jiná je situace známého píseckého občanského sdružení Švagr. Vlaďka Zborníková sdělila: „Pro letošek máme už vystaráno, jsme skromná organizace, která si peníze hodně šetří, máme jen zaměstnance na částečný úvazek. Letos nás financuje nadace Pomozte dětem (300 000 Kč), město Písek, Nadace O2 a drobní sponzoři. Nečerpáme státní peníze, neživíme žádný dům, kraj nám také nepřispěl a na evropské peníze si netroufáme.“

Křesťanská společnost Elim, má roční rozpočet zhruba tři miliony a snaží se o různorodé financování – přibližně z jedné pětiny jde o zisk z provozu knihkupectví, ze dvou pětin o dotace (ministerstva školství, zahraničních dotací i z rozpočtu kraje) a stejná suma pochází z darů členů a příznivců.

„Pro nás je hlavní, abychom zachovali poslání naší organizace a nehodláme se vrhat do všeho, co EU nabídne. Pokud ale některá výzva bude naší činnosti odpovídat, jsme připraveni,“ sdělil Richard Váňa, ředitel Elimu. Z evropského grantu ostatně až do června financují provoz nízkopprahového klubu pro mládež.

Jana Bojarová z organizace Messada se obává, že možná budou muset služby výhledově omezovat. Získali letos dotace od MPSV a od města, ale ne tolik, kolik potřebují. A protože jim budou končit dva velké několikamilionové projekty z evropských fondů, čekají na otevření nových možností velmi netrpělivě.