"Milí dospěláci, ahoj kamarádi, jsme děti z 11. mateřské školky v Písku na Hradišti, moc rádi sem chodíme a ještě raději si hrajeme na zahradě. Taťka s mamkou nám vypráví jaké měli krásné prolézačky, houpačky, kolotoče a skluzavky, když byli malí a chodili do školky. Je nám z toho moc smutno, protože my máme na zahradě jen pískoviště a holou travičku. Nemáme na čem dovádět a hrát si. Staré hračky nám odvezli, protože prý neodpovídají nějakým normám. Nevíme, kdo jsou to ty normy a proč nám hračky vzaly. Moc bychom chtěli na něčem si hrát, aspoň točit se na kolotoči nebo klouzat na klouzačce… Pomůžete nám, prosím, prosím? Smutné děti"

Tento dopis byl zástupci rodičů dětí doručen na adresu naší redakce spolu s prosbou o podporu a pomoc.

Jak nám včera vysvětlila vedoucí odboru školství MÚ Marie Cibulková, situaci vyvolaly přísnější předpisy, podle kterých bylo vybavení venkovních prostorů školy nevyhovující a nesplňovalo předepsané normy pro bezpečnost dětí.

Město ani základní škola J. K. Tyla, jehož právního subjektu je MŠ Hradiště součástí, na nové vybavení nemá peníze. „Hledáme ale možnosti, jak získat finanční podporu z některého grantu,“ sdělila Marie Cibulková.

Sdružení rodičů „Veselá školka“ proto vzalo další vývoj do svých rukou a rozhodli se oslovit veřejnost a případné sponzory s prosbou o pomoc:
„Byli bychom moc rádi, kdyby naše děti mohly být pořád takto veselé a proto vás prosíme o přispění na vybavení zahrady 11. mateřské školy na Hradišti. Situace, která nyní nastala, je ale nepříznivá a moc optimismu nevzbuzuje ani do budoucna. Každý z nás rodičů se již podílí na novém vybavení školky podle svých možností, ale celková částka je nad naše síly. Prosíme vás proto o pomoc.

Pokud se rozhodnete a budete chtít pomoci našim dětem, pošlete příspěvek na účet: KB Písek č.ú.: 7578230277/0100, var.symb. 33. Tento účet patří ZŠ J.K.Tyla a je zřízen pro tento účel. Zároveň, prosíme, informujte o svém úmyslu MŠ: tel: 382281778, e-mail: 11.ms@zstylova.cz.

Podnikatelé si mohou po sepsání darovací smlouvy finanční dar odečíst z daní. Děkujeme,“ píše sdružení rodičů “Veselá školka”.