Myslím si, že mnozí z nás rádi pomohou a přispějí na tu či onu nadaci či občanské sdružení. Někdo nezištně, druhý neumí řici ne a třetí, aby ulevil svému svědomí: „aspoň něco jsem teď udělal pro druhé“. Věřím, že vybrané peníze najdou svého adresáta a ten pomoc skutečně dostane. Často mě ovšem zaráží zoufalá nevědomost studentů o sbírce nebo instituci, pro kterou je vlastně určena. Z jejich úst lidé slyší často jen „Přispějete na handicapované děti? … Děkujeme“. A tím je vymalováno. Nic bližšího a konkrétnějšího se dárce o sbírce často nedoví.

V lepším případě vytáhnou studenti zmuchlaný letáček a z něj se teprve dozvídají oni i dárci, na jaký účel jsou peníze vybírány. Mnohdy nemají studenti ani průkazy ke sbírce na viditelném místě. To vše sbírky, které jsou jistě pro mnohé lidi důležité a potřebné, bohužel devalvuje a znedůvěryhodňuje, což je velká škoda. Otázka je, zda na čitelnější prezentaci sbírek kašlou studenti, anebo sami zadavatelé, kteří je se sbírkou dostatečně neseznámí a nepodají jasné informace.