Řada měst a větších obcí navázala po roce 1989 partnerství s městy ze zemí kdysi ležících za tzv. železnou oponou. Zdaleka ne všechny však v tom pokračují dodnes. Mirovičtí ano. Se švýcarským městem Bätterkinden udržují kontakty a jezdí na pravidelné výměnné pobyty již od roku 1992.

„Z našeho posledního setkání ve Švýcarsku jsme se vrátili nedávno, uskutečnilo se od 11. do 14. května. Dohodli jsme se i nadále pokračovat ve spolupráci především na úrovni radnice, škol a prohlubování mezilidských vztahů mezi našimi občany a lidmi z Bätterkindenu,“ sdělil starosta města Zdeněk Bárta.

Výměnné pobyty oceňují všichni, jak děti, které navzájem poznají své země, kulturu a zdokonalí se také v jazyce, tak i starší lidé, kteří zde mají již mnoho let své přátele.

Po pobytu ve Švýcarsku děti pravidelně připravují pro mirovickou veřejnost výstavku, na které seznamují zájemce se zemí, zvyky a bohatou kulturou spřáteleného Švýcarska.