„Vypracovaný projekt nese název Portfolio jako součást sebehodnocení, reflexe a hodnocení a jeho cílem je zejména motivovat žáky od počátku školní docházky k uvědomělému vzdělávání, k převzetí odpovědnosti za své učení, ke stanovování vlastních cílů a k sebehodnocení. Součástí je rovněž užší spolupráce s rodiči a zlepšení individuálního přístupu učitelů k žákům. To se děje formou schůzek, kde je centrem zájmu žák,“ řekla koordinátorka projektu Helena Wdowyczynová.