Kdo soutěž vyhrál a k čemu vůbec má nová Písecká karta sloužit, si můžete přečíst v dnešním Píseckém deníku na str. 10.