Pokud by tedy měli příslušní lidé k dispozici dostatek potravin a pitné vody, mohou trávit v prostorách městského úřadu libovolně dlouhou dobu.
„Využili jsme skutečnost, že jsme začali tohle speciální pracoviště budovat v kancelářích bývalého okresního úřadu, kde už před námi pracoval referát obrany a ochrany. Stačily tedy jen menší stavební úpravy a doplnění potřebným vybavení. Pracovníci krizového štábu tu mají k dispozici nejen všechno, co potřebují k práci, ale také k odpočinku, včetně náhradních zdrojů energie v případě přerušení její dodávky. Vybavení doplňují veškeré ochranné pomůcky, oblečení a další věci potřebné pro výjezd do terénu,“ řekl vedoucí oddělení krizového řízení Aleš Kudlák.

Ten se v případě svolání krizového štábu stává jeho tajemníkem, zatímco pracovník oddělení Jan Horák nastupuje do funkce vedoucího směny štábu.
Zajišťuje poté všechny důležité informace, které krizový štáb k rozhodování potřebuje. Štáb totiž nezasedá stále, nepřetržitě pracuje pouze vyhodnocovací skupina.

„Potřebnou zkušenost jsme získali o povodních v roce 2002. Všechny problémy, které tehdy práci štábu doprovázely, jsme odstranili,“ dodal Aleš Kudlák.
Spojení s okolním světem zajišťuje pracovník u centrálního pultu, vybaveného nejen počítačem a telefonem, ale také vysílačkou napojenou na integrovaný záchranný systém, meteostanicí, televizním příjmem atd.

Z jiného počítače se pak dá přenášet na interaktivní tabuli třeba grafický přehled o situaci či jiné údaje. Z počítače se dá obsluhovat rovněž dataprojektor. Systém také dokáže během jedné vteřiny rozeslat dvacet SMS zpráv.

Do pěti minut lze tímto způsobem informovat celý správní obvod včetně asi sedmi stovek zatím do systému varování přihlášených občanů.