Celý týden byl zaměřen na výuku první pomoci, anatomie, taktiky, ale především nácvik první pomoci v praxi. Díky tomu bylo zařazeno na program například odpoledne věnované dopravním nehodám, nácviku pátrací rojnice a podobně. Na výcviku se střídali osvědčení lektoři ČČK pod vedením Barbory Grunzové, referentky ÚOS ČČK. Celé středisko mělo děti naučit poskytování první pomoci, včetně improvizace, zvládnout správnou komunikaci s dispečinky tísňového volání a umět pracovat v týmu.

Nedílnou součástí byly i hry a další volnočasové aktivity, včetně absolventského večírku poslední večer. Vzhledem k velkému suchu děti mohli slyšet správné volání na linku 150 včetně navedení jednotek PO na místo a to hned dvakrát, kdy v okolí hotelu hořela nejprve suchá tráva u železniční tratě a o dva dny později černá skládka.

Na konci pobytu hasiči odměnili děti ukázkou techniky a přednáškou. Poslední den patřil závěrečným zkouškám v písemné a praktické podobě. Děti dostali osvědčení a sladkou odměnu.