„Také bych si to velmi přál, ale právě proto, že zámek není v majetku města, nemůže město jeho využití ovlivnit. Je to výhradně záležitostí majitele, kterým je soukromá společnost. I kdyby město bylo vlastníkem, muselo by na rekonstrukci hledat finančně silného partnera. Podle odhadu pořízeného před několika lety by náklady na rekonstrukci tohoto historického objektu přesáhly 130 milionů korun,“ vysvětlil starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Určitým signálem budoucího oživení zámku jsou projektanti, kteří se v poslední době v areálu pohybují a připravují pro majitele záměr na využití areálu.
V minulosti už existovaly různé plány. V době, kdy byla majitelem městská část Praha 4 se uvažovalo o zřízení hospice, ještě před tím tu měla být škola v přírodě.

„Neznáme zatím záměr majitele. V každém případě oživení zámku by v Protivíně řešilo nezaměstnanost. Počítá se zde s 50 až 70 pracovními místy, z toho část by byla pro lidi bez kvalifikace,“ uvedl starosta.

Za bránu uzavřeného objektu se Protivínští ale určitě podívají již letos 15. září. To se zde uskuteční městská slavnost na počet 725 let od první písemné zmínky o Protivínu. Majitel neměl námitek, aby se slavnost konala v prostoru mezi vstupní branou a zámkem.

Ještě lepší prostředí by bylo v areálu parku, ale ten je od povodní před téměř pěti lety uzavřený. „Většina popovodňových škod je zlikvidovaná, ale park byl znovu silně poškozen lednovou vichřicí. Je zde kolem osmdesáti padlých stromů,“ dodal starosta Hlaváč.