Dubnové teploty připomínaly počátek léta a ani v současnosti se situace nelepší. Pořádně nezapršelo už hodně dlouho a vzhledem k absenci sněhové pokrývky v uplynulé zimě, není ani žádná zásoba vláhy v půdě. Mnohde výrazně klesá hladina spodní vody.

„Situace vůbec není dobrá, ale podle mého mínění zdaleka ne ještě katastrofální. Stýkám se se zemědělci každý den a jejich poznatky jsou asi takové, že pokud vydatněji zaprší alespoň do poloviny května, nemusí dojít k žádné katastrofě. Příroda už nás mnohokrát přesvědčila, že si s určitými časovými výkyvy počasí dokáže poradit. Pokud by ale sucho pokračovalo, pak nastane malér. To by snad bylo lepší na písčitých půdách a jižních svazích obilí zaorat,“ řekl odborný referent Zemědělské agentury a pozemkového úřadu v Písku Ladislav Svojše.

Na dosud neosetých plochách v okrese by se měla objevit kukuřice a malou část polí chtějí zemědělci osázet ještě bramborami. Pro letošní rok mají zemědělci v plánu také některá pole zatravnit. I v těchto případech by ale, pokud nezaprší, jen plýtvali penězi. Ve vyschlé půdě zůstane jakékoli osivo ležet beze změn.

Nemenší starosti způsobuje sucho také lesníkům.

Nejde jen o hrozbu požárů, ale značné škody způsobí absence srážek pravděpodobně na čerstvě osázených mýtinách. „Na jižních svazích už nám sazenice usychají a nemůžeme proti tomu nic dělat. Zalesňovací práce jsme letos zdárně dokončili v polovině dubna, ale pokud nepřijde v nejbližší době vydatnější déšť, musíme počítat se ztrátami,“ řekl ředitel společnosti Lesy města Písku Jiří Procházka.