„Obsazování bytů ve městě se většinou děje metodou výběrového řízení, kdy se dosáhne až pětinásobku nájemného, což je cena která se nyní pohybuje kolem 80 korun za metr čtvereční. Tohle je z mého pohledu ta cena, kterou udává trh,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města MÚ Kateřina Sušická. „Jiná věc jsou tíživé životní situace. Pro tyto případy má město samozřejmě určitý bytový fond a do budoucna si ho zachová. Lidé by ale měli vnímat, že když je situace krizová, tak je svým způsobem nestandardní a bydlení je tím pádem také nestandardní. Neodpovídá výměrou, vybavením nebo lokalitou tomu, co by si oni představovali jako byt svých snů. Bydlení tohoto typu je míněné spíše jako pomoc pro odražení se ode dna“.


Pro nízkorozpočtové skupiny doporučuje Kateřina Sušická dražbu nájemného. „Tam se ceny pohybují od dvou a půl do čtyř a půl tisíce měsíčně za nájem podle velikosti bytu, což je cena, která sice není nízká, na druhé straně je pro vydělávající lidi uplatitelná,“ upřesňuje Sušická.

Dražby jsou určeny pouze pro zájemce, kteří mají trvalé bydliště v Písku alespoň jeden rok. Protože je vypisuje město, primárně zvýhodňuje svoje občany. Nájemné je pořád víceméně obvyklé a lidé jsou ve výhodě tím, že mají nájem na dobu neurčitou. Pro lidi, co nemají vůbec žádné příjmy a jsou v tíživé sociální situaci, má město buď garsonky pro sociálně handicapované, nebo malometrážní byty pro matky s dětmi.

„Tyto byty jsou poměrně levné, ale zase omezené časově. Filosofie je taková, aby se zde lidé obměňovali. Jde o to, aby se stabilizovali a mohli se rozhodnout co dál,“ doplnila Sušická.

Město má také startovací byty s pronájmem na pět let s možností dalšího prodloužení. „Vím, že není jednoduché se osamostatnit, i když se dnes lidé osamostatňují později. Když ale vím, že bydlení má pro mě prioritu číslo jedna, tak budu šetřit na tuto prioritu,“ uzavřela Sušická.