Hluchoslepota se vyznačuje souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně, které způsobuje potíže především při komunikaci, prostorové orientaci, samostatném pohybu a sebeobsluze. Tito lidé ke svému životu nezbytně potřebují odborné služby, kompenzační pomůcky a úpravy prostředí, kde se nejčastěji pohybují, tedy domova.

Červenobílé dny vychází z červenobílého provedení hole, kterou používají právě lidé postižení hluchoslepotou. Těch je u nás cca 4000. Většina takto postižených lidí komunikuje se sluchadly mluvenou řečí, mezi další komunikační systémy patří prstová abeceda nebo Braillovo písmo.