„Prvotní impuls dala celé akci ředitelka naší základní školy Hana Lívancová. Tu podpořilo občanské sdružení Prokop i obec,“ uvedl starosta Orlíka a předseda OS Prokop Jiří P. Štrajt a pokračoval: „Vzhledem k našim zeměpisným šířkám jsme se rozhodli vysázet lípu. Polní cesta rozděluje dva velké lány a jevila se jako nejvhodnější pro vytvoření nové aleje.“

Obecní úřad zajistil prostor, padesát stromků škole věnoval Jan Schwarzenberg. Jak upřesnil Jiří Štrajt, na sázení se sešlo pětadvacet dospělých, šestnáct dětí, z toho jedno nemluvně tři měsíce staré, a dva psi. Na snímku dvojice brigádníků Jana Kuchtová a Zdeněk Škoda.