O tom, jaké názory na veřejné besedě se zástupci města občané nejproblémovějšího píseckého sídliště Portyč vyjádřili, si můžete přečíst na str. 10 dnešního (pátek 20. dubna) vydání Píseckého deníku.