V obci se v tyto dny mohou návštěvníci seznámit také se zahradními doplňky, drobným zvířectvem a ochranou přírody.

Květinový záhon na snímku upravují (zleva) Andrea Lišková a Lenka Beranová z Bud, které jsou zde na letní brigádě.