Více než sedm stovek lidí se podepsalo pod petici adresovanou městu. Požadují vybudování přechodu pro chodce přes Pražskou ulici z ulice Na Stínadlech k Penny Marketu. Nakupovat tudy chodí především občané z Portyče, ale nejen oni.

Mimo obyvatel tohoto sídliště se k požadavku připojili i lidé z nábřeží 1. máje a Jiráskova nábřeží, z Erbenovy, Na Houpačkách, Otavské, Čechovy a dalších ulic.

Radní se peticí zabývali v uplynulém týdnu, ale ukázalo se, že zřízení tohoto přechodu není možné. Podle názoru odboru dopravy městského úřadu i dopravní policie by přechod v těchto místech nebyl pro chodce stejně dostatečně bezpečný. Řidičům aut přijíždějícím po staré silnici ve směru od Prahy v dostatečném výhledu brání vrcholový oblouk. Jak upozornil vedoucí odboru dopravy MÚ Michal Kovařík, podmínky pro zřizování přechodů jsou vymezeny státní normou a jsou velmi přísné.

Dopravní situaci v této lokalitě bude řešit okružní křižovatka v ulici Pražské a Na Stínadlech. V záměru ji má investor rekonstrukce bývalých kasáren společnost Žižkov center. Celý projekt má být dokončen v roce 2019.

„Uložili jsme odboru rozvoje, investic a majetku města jednat s investorem, aby výstavbu okružní křižovatky na Pražské urychlil,“ uvedl místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).