Vážně uvažujte o prodeji akcií písecké teplárny Komtermu a zachraňte tak pro Písek prvoligový hokej. To je obsah dopisu, který poslal fan klub píseckých hokejistů vedení města.

Prodejem 24 procent akcií podmiňuje Komterm zachování podpory píseckého hokeje. Kdyby Komterm snížil podporu o 80 procent, jak avizoval, znamenalo by to nejspíš konec prvoligového hokeje v Písku.

„Dovolte nám, prosím, abychom vás tímto laskavě požádali o maximálně objektivní a zároveň citlivé posouzení všech aspektů nabízené spolupráce v oblasti zajištění energetických potřeb našeho města. Dejte, prosím, představitelům společnosti Komterm maximální možný prostor pro vysvětlení jejich záměru,“ píší písečtí fanoušci.

Podle místostarosty Vojtěcha Bubníka, který má na starosti městské finance, není vstup Komtermu do teplárny vyloučen. „Dokážu si představit nějakou formu optimalizace fungování všech tří tepelných zdrojů v Písku. Nemusí to však být majetkové propojení. Protože se jedná o velice závažnou otázku, je nezbytně nutné velice fundované posouzení oboustranné výhodnosti. Zvlášť z dlouhodobého hlediska,“ reagoval na dopis fanoušků.

Prohlášení FAN CLUBU IHC KOMTERM Písek

Vážený pane starosto, vážení místostarostové a zastupitelé města Písku,

v tištěných i v elektronických médiích na republikové i regionální úrovni jsme v období posledních několika týdnů společně s širokou píseckou veřejností zaznamenali informace, které se svým obsahem významně dotýkají současného a ještě více budoucího dění v hokejovém klubu v Písku. Nechceme však v této souvislosti zužovat význam mediálního výstupu zainteresovaných stran pouze na písecký hokej, celou záležitost vnímáme v širokém kontextu jako z mnoha důvodů klíčový pro celé město Písek, jeho obyvatele a kvalitu jejich života.

Akciová společnost Komterm, která je již po několik let generálním partnerem píseckého hokeje, veřejně deklarovala ústy jejího obchodního ředitele Ing.Vlastislava Vítů nabídku městu Písek k prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti provozu a správy energetické soustavy města Písku – jednou z forem takové spolupráce by mohlo být např. propojení řídících a technologických složek jejích dvou klíčových zdrojů na výrobu tepla – Teplárny Písek a.s. a teplárny provozované společností Komterm v průmyslovém areálu Jitexu v Písku s cílem společně dosáhnout optimalizace jejich výkonu, s cílem dosáhnout pokud možno co nejlepšího výsledku hospodaření s ohledem na oprávněné zájmy koncového spotřebitele – občana města Písku.

Pokud můžeme vyjádřit svůj názor, rádi bychom na tomto místě konstatovali, že právě a především díky finanční i personální podpoře společnosti Komterm se město Písek, po Českých Budějovicích v dlouhodobém horizontu druhé nejúspěšnější hokejové město v Jihočeském kraji, může opět pyšnit svou účastí ve druhé nejvyšší soutěži v zemi olympijských vítězů a mnohonásobných mistrů světa, v České republice.

Dovolte nám prosím, abychom na tomto místě v dobré víře připomněli, že právě zásluho u společnosti Komterm (která uhradila veškeré náklady spojené s přípravou žádosti) se podařilo městu Písek získat dotaci na rozsáhlou rekonstrukci zázemí zimního stadionu (zároveň děkujeme i Vám, představitelům města Písku, že jste žádost podpořili spolufinancováním určité procentuální části tohoto zajímavého projektu z městského rozpočtu). Pevně věříme, že se zimní stadion v Písku postupně stane moderním sportovním stánkem reprezentujícím naše město společně s prvoligovým hokejem na pokud možno co nejvyšší úrovni.

Vysoce si ceníme podpory věnované společností Komterm písecké hokejové mládeži, která je s mládeží českobudějovickou, zejména v dorostenecké a juniorské kategorii, rovněž mezi nejlepšími v jihočeském regionu i v širší špičce v republikovém srovnání. Dle mnohačetných zkušeností je seniorský a mládežnický hokej vzájemně provázaný mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Mládež potřebuje najít svoje vzory právě v seniorském mužstvu, na tyto vzory se chodit dívat do ochozů stadionu a těmto vzorům se snažit výkonnostně přiblížit.

Pokud se v Písku nebude hrát kvalitní celostátní soutěž dospělých (alespoň 1. liga ČR) opadne logicky i zájem fanoušků o hokejové dění. A mezi těmito jsou, bohužel, nepochybně i rodiče dětí, kteří by pod vidinou kvalitní práce klubu přivedli své ratolesti do útrob stadionu, kde by se bývali mohli tomuto nádhernému dynamickému sportu pod odborným dohledem věnovat namísto trávení volného času doma u počítačů a nebo, ještě hůře, na ulici. S ohledem na současnou širokou členskou základnu hokejové mládeže v Písku považujeme právě podporu sportujících mladých lidí ve výše uve deném smyslu za vysoce preventivní faktor v rámci jejich občanské výchovy a jejich následného uplatnění v jejich osobním životě.

Na příkladu dosavadní úspěšné spolupráce současného vedení hokejového klubu v Písku a nejvyšších představitelů společnosti Komterm bychom rádi vyjádřili své nejhlubší přesvědčení, že i v dalších oblastech, například právě v oboru této společnosti nejbližším – energetice – lze ve spolupráci s naším městem a Vámi, jeho vrcholnými představiteli, dosáhnout dalších významných a městu Písek (potažmo jeho obyvatelům) prospěšných výsledků.

Jak jsme z obsahu vyjádření pana Ing.Vítů vyrozuměli, precizně nastavená pravidla vzájemné kooperace by mohla vygenerovat v současné ekonomické situaci tolik žádoucí navýšení příjmů rozpočtu města Písku.

Vážený pane starosto, vážení místostarostové a zastupitelé města Písku, dovolte nám prosím, abychom Vás tímto laskavě požádali o maximálně objektivní a zároveň, vzhledem k výše uvedenému, citlivé posouzení všech aspektů nabízené spolupráce v oblasti zajištění energetických potřeb našeho města.

Dejte prosím představitelům společnosti Komterm maximální možný prostor pro vysvětlení jejich záměru minimálně v takovém rozsahu (např. při jednání zastupitelstva města Písku), abyste i Vy osobně mohli s důkladnou z nalostí věci a s klidným svědomím vyjádřit svůj definitivní postoj, své konečné rozhodnutí.

S úctou a poděkováním,
Fan Club IHC Komterm Písek