Méně odkladů do prvních tříd než v předchozích letech by podle některých ředitelů mohly přinést letošní zápisy do prvních tříd. Od Nového roku totiž začala platit novela školského zákona.

„Ta předpokládá, že rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, budou muset mít vyjádření školského poradenského zařízení a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa,“ vysvětlil ředitel 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko Martin Hrych.

„Do současné doby stačilo k odkladu vyjádření pouze od jednoho subjektu. Pravděpodobně se jedná o reakci na poměrně vysoký počet odkladů v minulých letech,“ dodal ředitel milevské školy, kde se letošní zápis uskuteční v pátek a v sobotu. Stejně tomu bude i na 2. základní škole J. A. Komenského Milevsko.

Oba ředitelé, jak Martin Hrych, tak i Vítězslava Heroutová, si netroufli odhadnout, kolik žáků přijde. „Je na volbě rodičů, kterou školu zvolí. Byli bychom spokojeni, pokud by se nám podařilo otevřít dvě třídy s počtem 23 až 25 žáků. To by předpokládalo, aby k zápisu přišlo asi 56 až šedesát žáků,“ řekl Martin Hrych.

„Očekáváme, že bychom mohli naplnit jako každoročně dvě třídy s nižším počtem žáků,“ sdělila Vítězslava Heroutová. Například letošní školní rok na druhou základní školu nastoupilo třicet pět prvňáčků.

Bernartičtí Šmoulové


Ve školách roste obliba pohádkových zápisů. Postavičky budou na předškoláky čekat nejen na první milevské základní škole, ale i třeba v Bernarticích. „Výhodou takto pojatého zápisu je určitě fakt, že se na něm děti chovají přirozeněji a nejsou tak stresovány tím, že se dostaly do prostředí, které neznají,“ řekl Martin Hrych. „Nezastupitelné místo má kromě pohádkového prostředí i přístup učitelek, které děti doprovázejí a formou hry zjišťují to, co je potřebné ke zhodnocení jejich školní zralosti. Takže dané informace získáme, aniž si to vlastně děti uvědomují,“ doplňuje Martin Hrych.

Poosmé chystají pohádkový zápis v Bernarticích. „Zápis budeme mít tradičně netradiční. Zaslechl jsem něco o Šmoulech, ale nechám se překvapit. Zápis připravují učitelky z první a druhé třídy a starší děti,“ uvedl ředitel bernartické základní školy Petr Vašíček, který si nemyslí, že se díky novelizaci zákona sníží počet odkladů. „Získat ho bude komplikovanější, ale ten, kdo ho bude chtít, si ho vyřídí,“ řekl Petr Vašíček. Jak popsal svoji zkušenost, poradna, kterou bere jako nestranný orgán, dala na přání rodičů, kteří řekli, že chtějí, aby dítě bylo ještě rok doma.

V Bernarticích očekávají, že na zápis přijde dvacet dětí a z toho dvě možná dostanou odklad. Podle slov Petra Vašíčka do budoucna počítají, že v první třídě budou mít mezi patnácti až dvaceti žáky.

O něco více prvňáčků než v Bernarticích by mělo v září nastoupit do Základní školy Kovářov. Na zápis by sem podle slov ředitele Libora Mandovce mělo zavítat mezi dvaceti až dvaceti pěti předškoláky. V Kovářově mají zápis v pátek i v sobotu.

„Počty prvňáčků se mění. Do budoucna očekáváme, že jich bude kolem dvaceti,“ předpokládal ředitel kovářovské základní školy Libor Mandovec.

Na kovářovské škole zvažovali přípravu pohádkového zápisu, ale i letos zvolí klasický. „Učitelé osobně poznají, zda je dítě zralé na vstup do školy,“ vysvětlil Libor Mandovec.

V Chyškách budou mít zápis příští týden v pátek od třinácti do šestnácti hodin. Do první třídy by tu mělo nastoupit asi jen šest dětí. „Pak by se počet měl zvedat na průměr okolo dvanácti dětí,“ řekla ředitelka chyšecké školy Jana Korandová a dodala, že nikdy v první třídě neměli méně než šest prvňáků.

Sepekovská základní škola by mohla mít v první třídě přes dvacet dětí. „Bylo by to krásné, teď máme třináct prvňáčků. Na zápis by ze Sepekova mělo přijít asi sedmnáct dětí a z Božetic čtyři až pět,“ řekla ředitelka Základní školy Sepekov Jaroslava Chotěborská a doplnila, že zvolili klasický zápis, při kterém pro předškoláky připravili i odměnu.

Zápisy v milevském mikroregionu
MILEVSKO

pátek 20. od 14 do 17 hodin a v sobotu 21. ledna od 9 do 11 hodin
BERNARTICE
pátek 20. ledna od 14 do 17 hodin 

SEPEKOV
v pátek 20. ledna od 14 do 17 hodin a v sobotu 21. ledna od 9 do 10 hodin
CHYŠKY
v pátek 27. ledna od 13 do 16 hodin
KOVÁŘOV
pátek 20. od 14 do 17 hodin a v sobotu 21. ledna od 9 do 11 hodin