Většina lidí, kteří hlasovali v anketě na internetových stránkách města, se přiklonila k variantě B, přejí si obnovení obousměrného provozu v Sokolovské ulici v Milevsku. O dvacet hlasů méně, tedy sto dvacet osm lidí, je pro zachování současného stavu, tedy nechat část Sokolovské ulice jako jednosměrnou.

Anketu město vyhlásilo, protože se vyrojily spekulace, zda zjednosměrnění ulice bylo správným řešením. Jednosměrka tu funguje od jara roku 2008.
Vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Milevsko Františka Kabeleho výsledky ankety nepřekvapily. „Myslel jsem si, že pro obnovení obousměrného provozu bude více lidí,“ řekl Deníku František Kabele s tím, že výsledek ankety berou jako informaci. 

Podle něj by zrušení jednosměrky bylo velmi nákladné. Město by si muselo znova nechat zhotovit projekt či statické posudky domů v ulici.  František Kabele upozornil na to, že silnice se už rozšířit nedá, takže by tudy mohla jezdit jen osobní auta. „Museli bychom řešit i dopravu na Husově náměstí, kde by zaniklo šest až osm parkovacích míst, a zrušit bychom museli i místa v Sokolovské ulici,“ nastínil František Kabele, co by obnovení obousměrného provozu znamenalo.

Mezi zastupiteli jsou názory na Sokolovskou ulici odlišné. Podle Marie Polívkové (VV) se zjednosměrnění části této ulice neosvědčilo. „Přibylo provozu v Jarlochově a Masarykově ulici, kdy auta od spodní části ulic Sokolovské, Č. Holase či L. Janáčka jsou naváděna zpět do hlavní Masarykovy ulice,“ vyjádřila se Polívková ve zpravodaji, který vydává město.

Jiný názor má Miroslava Pučelíková (KDU–ČSL). „Myslím si, že jsme si již zvykli na jednosměrný provoz, na to, že přibylo několik parkovacích míst a že je v této ulici klidněji,“ řekla Pučelíková.

Na počátku zjedosměrnění ulice byla petice lidí ze Sokolovské, kterou sepsali v roce 2006. Současně s projektem na změnu v Sokolovské ulici se město od následujícího roku zabývalo i řešením parkování vozidel v centru města. Milevsko navrhlo místa s placeným stáním přímo v centru a dále parkovací místa s časově omezeným stáním v oblastech, kde řidiči často parkují. Tam patří i Sokolovská ulice.


Výsledky ankety
V Sokolovské ulici v Milevsku se v minulosti změnila průjezdnost z obousměrné ulice na jednosměrnou. V poslední době se začínají objevovat diskuze, zda to byl krok správným směrem.
•Jsem pro zachování současného stavu – 128 hlasů
•Jsem pro obnovení obousměrného provozu – 148 hlasů
•Je mi to jedno – 3 hlasy
         Zdroj: MÚ Milevsko