Do Milevského muzea se z restaurátorské dílny vrátila stará pokladna. Skrývala tajemství. Restaurátor v ní objevil po podrobném prozkoumání vnitřku dvě zapadlé mince.

„Jedná se o německé ražby z první poloviny 16. století a pikantní je, že jedna z těchto mincí bude patrně falešná. Tyto mince se normálně razily ze stříbra, ale náš peníz je ze železa a na povrchu jen lehce postříbřen. Konečné slovo tedy bude mít v tomto případě numismatik,“ říká ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.

Muzeu se během jednoho roku podařilo zrekonstruovat dvě truhlice. „Zatímco pokladna restaurovaná loni byla pestře pomalovaná, tato nová je provedena v dosti fádních barvách černé a tmavozelené. Jedinou ozdobou je zlacená dvouhlavá rakouská orlice na čelní stěně, která však patrně pochází až z konce 17. nebo počátku 18. století a byla na své místo umístěna dodatečně,“ popisuje ředitel a doplňuje to, že nově zrestaurovaná pokladna je totiž podle názoru restaurátora výrazně starší než její mladší dvojče – podle všeho by mohla pocházet patrně z konce 16. století.

„Pokladna má ve svém dně dva kruhové otvory, a dochované šrouby a velké kované podložky dokazují, že se jednalo o pokladnu situovanou někde na stabilním místě, kde byla přišroubována k podlaze,“ vysvětluje Vladimír Šindelář.

Složitý zámek této truhlice je dodnes funkční a vyplňuje celou plochu víka. „Je to poctivá kovářská a zámečnická práce, celá pokladna je ostatně poměrně těžká a váží šedesát kilogramů,“ dodává ředitel.

Muzejníci tuto kovovou truhlici, kterou zrestaurovali za finanční pomoci grantu Jihočeského kraje, vrátí na své místo v prohlídkové trase a návštěvníci si ji budou moci prohlédnout na začátku nové sezony. Ta v Milevském muzeu začíná ve čtvrtek 1. března.