Zpoždění stavby a její chyby jsou důvodem, proč firma Silnice Nepomuk nedostane celou částku, kterou měla obdržet za rekonstrukci prostoru kolem restaurace Platan na Portyči.

„Město Písek má ve smlouvě zakotveny sankce kvůli nedodržení termínu a v nejbližších dnech se budou konat jednání mezi zástupci města a firmou Silnice Nepomuk,” uvedl mluvčí radnice Roman Ondřich.

Právě kvůli nekvalitní práci chybí v Dvořákově ulici značka pro zastávku autobusu. „Práce kolem Platana v Dvořákově ulici jsou u konce, ale co bude s autobusovou zastávkou? To snad nejsou síly či prostředky nainstalovat značku zastávky autobusu a odstranit dočasnou zastávku? Mělo to být hotovo do 30. listopadu,” napsal na web města J.H.

Proč se zpozdilo uvedení stavby do normálního provozu, vysvětlil mluvčí města Roman Ondřich. „Město nepřevzalo stavbu od firmy Silnice Nepomuk kvůli velkým nerovnostem na živičných površích na komunikacích. Z tohoto důvodu jsme také pozdrželi platbu ve výši deseti procent z celkové ceny zakázky, což je asi dva a půl milionu korun. Tato zastávka bude novou značkou samozřejmě osazena,” sdělil Ondřich.

Město uvolní peníze ve chvíli, kdy firma závady odstraní. „Vzhledem k tomu, že tuto závadu lze odstranit pouze při vyšších teplotách, firma na tom bude pracovat během jarních měsíců,” dodal Ondřich.

Město ale získalo od poskytovatele dotace možnost prodloužení harmonogramu této etapy revitalizace sídliště Portyč do 31.května 2012. Písek na revitalizaci této části Portyče získal zhruba čtyři miliony euro jako dotaci z Evropské unie.