Vjezd z místní komunikace od města na silnici I/20 naproti McDonald´s řidiči zrovna rádi nemají. Cizí motoristé, kteří tady situaci neznají, jsou často zaskočeni. Chybí tady totiž připojovací pruh, vznikají dopravně nebezpečené situace a časté jsou i nehody.

    Nejpozději v první polovině roku by se situace mohla změnit. Záleží však na stanovisku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), protože komunikace I/20 je v majetku státu.

    V minulých dnech se uskutečnilo další jednání zástupců města, ŘSD a dopravní policie. Hlavní překážkou pro připojovací pruh je nedostatek místa pro jeho vybudování.

   „Jediným možným řešením je zrušení zastávky městské hromadné dopravy. Ale ani potom délka připojovacího pruhu nebude odpovídat normě. Situaci ještě komplikuje skutečnost, že na této silnici první třídy je povolená osmdesátikilometrová rychlost,” vysvětlil situaci Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy MÚ v Písku.

    Město se zrušením zastávky MHD v tomto místě souhlasí. Přestěhuje ji na místní komunikaci k přemostění u Jitexu, kde už jiné autobusy zastavují. Pro cestující to nebude komplikace.

    Nyní je míč na straně ŘSD, které by mělo souhlasit s výjimkou v délce připojovacího pruhu a s případným snížením rychlosti. Žádost z města již byla odeslána. K povolení stavby se ještě bude vyjadřovat dopravní policie.