Jsou to peníze, které dlužili již zemřelí lidé. „Tito lidé nemají žádné dědice a nezanechali žádný nebo jen zanedbatelný majetek,” uvedl mluvčí Městského úřadu Písek Roman Ondřich. Podle ředitelky DBS Zdeňky Řezáčové nejsou tyto odpisy příliš časté.

„Bývá jich tak deset do roka. Pokud je jednotlivý dluh do 20 tisíc korun, stačí, aby jeho odpis schválila rada. Nad tuto částku je nutné, aby se k tomu vyjádřili zastupitelé,” dodala Řezáčová.

V tomto případě dlužila první zemřelá 34 tisíc a druhá 47 tisíc korun. „Zrovna na příští radě se bude projednávat dluh 60 tisíc korun, který je ale součtem pohledávek jedenácti lidí,” dodala Řezáčová. Odepisují se i pohledávky z exekucí, které se nepodaří vymoci během deseti let.

Podle Zdeňky Řezáčové by mělo podobných dluhů ubývat, protože město má v současnosti výrazně méně bytů než dříve.