Milevsko – S vyrovnaným rozpočtem by v roce 2012 rádi hospodařili v Milevsku. O návrhu rozpočtu, který příští týden ve středu na veřejném zasedání budou schvalovat zastupitelé města, jsme hovořili s místostarostou Martinem Třeštíkem (ČSSD), který má na starosti finance.

Loni jste schválili schodkový rozpočet, na příští rok navrhujete vyrovnaný rozpočet. Proč?
Vyrovnaný rozpočet navrhujeme, protože stav městských financí se nevyvíjí nijak příznivě, snižují se příjmy a během několika posledních let jsme ztratili prakticky všechny rezervy. Nezbývá než tomu výdaje města podřídit, abychom byli schopni zachovat nezbytnou finanční rezervu. Vyrovnaný rozpočet na rok 2012 je první krok ke stabilizaci finanční situace města ve chvíli, kdy je značně nejisté, jaký bude budoucí vývoj zejména příjmů.

Na jaké problémy jste naráželi při jeho sestavování?
Největším problémem je kromě poklesu daňových příjmů i neustálý růst běžných provozních výdajů města. Město se snaží poskytovat občanům stále více služeb, ale to stojí i víc peněz. V letošním roce jsme například zprovoznili koupaliště. Jde o skvělou věc, kterou město přivítalo, ale stojí to další provozní peníze. Máme i veliký majetek, který je třeba udržovat, a mimo jiné i neustále rostou nároky, které na městskou administrativu kladou různé státní orgány, ale obvykle to není provázeno adekvátní finanční podporou. V každém případě v roce příštím po dlouhé řadě let nevzroste objem běžných výdajů. Dosáhnout toho nebylo vždy jednoduché.

Největší letošní akcí mělo být zateplení druhé základní školy, které jste ale neudělali kvůli programu Zelená úsporám, jenž nebyl vyhlášen. Jak to se zateplením školy vypadá? Uděláte ho příští rok?
Zateplení a výměna oken základní školy v Komenského ulici touto cestou skutečně nevyšlo. Je to dost naléhavá záležitost, ale v ceně okolo 25 milionů. Takovou částku v rozpočtu na rok 2012 a bohužel i na roky další budeme těžko hledat. Na rok 2013 se rýsuje určitá možnost na zisk dotace. Pokud nevyjde, budeme připravovat nějaké dílčí a postupné řešení, na které bude možno dosáhnout z vlastních peněz města.

S jakými důležitými investicemi pro příští rok počítáte?
Největšími položkami jsou dokončení komunikace na Zvíkovci a Dehetníku. V případě, že získáme grant, počítáme s rozsáhlou obnovou zeleně na starém sídlišti, na starém sídlišti chceme i rekonstruovat hlavní rozvody tepla. V návrhu rozpočtu je i dokončení výměny oken v bytovém domě Růžek – ze strany z Riegrovy ulice a z náměstí.


Jak se na návrh rozpočtu města na rok 2012 dívá předseda finančního výboru Miroslav Doubek (Svobodní)?
„Oceňuji pozitivní a odborný přístup místostarosty Třeštíka při sestavování rozpočtu včetně stabilizace výdajů, vyrovnaných financí a splácení dluhů z předchozích let.

Příjmy rozpočtu již asi tři roky klesají každoročně o deset až patnáct milionů korun, tedy o pět až deset procent, ale běžné výdaje, tzn. výdaje, které „projídáme“, až do letošního roku stoupaly.

Největším problémem rozpočtu a města je nedostatečný objem financí na opravy kanalizace, vodovodů, komunikací či budov města. Nerozumím mnohým zastupitelům a panu starostovi, kteří tento stav před volbami sice znají, avšak dál nekonají. Raději staví nový majetek, který bude v budoucnu vyžadovat také opravy, a neúměrně dotují spotřebu.

Situace ve struktuře a výhledu příjmů do budoucna je katastrofální, stačí ještě jeden rok poklesu příjmů, případně větší havárie například kanalizací a budeme uvažovat ne o desetiprocentní úspoře spotřeby (loňský návrh finančního výboru), ale o zrušení většiny příspěvků.”