Máj opět září z křenovické návsi.

Místní lidé májku, která je letos vysoká dvacet metrů, opět nazdobili a rozsvítili.

„Prvně jsme máj vánočně ozdobili v roce 2000. Čili je to letos podvanácté,” říká kronikářka obce Olga Kolísková.

Jak vypráví, osvětlit májku napadlo tři tehdejší zastupitele. „Jan Brčák, Josef Hrůza a Milan Sláma přišli s nápadem, že každá vesnice má ozdobený vánoční stromek, tak proč by v Křenovicích nemohla být ozdobena také vánoční májka. Tak se i stalo, koupili jsme elektrické svíčky na stromeček, který je na vrcholu májky, a pod ním jsme umístili červeně svítící betlémskou kometu,” vypráví Olga Kolísková.

O vztyčení máje, která září od soboty, se letos postarali Milan Sláma, Jaroslav Pitelka a Patrik Janda. Zbytek adventní výzdoby rozsvítili Křenovičtí v neděli.
„Na první adventní neděli jsme vánočně vyzdobili kostelík Panny Marie na návsi. Dva nasvícené smrčky s tradičními ozdobami ze slámy a keramický staročeský betlém je možné od první adventní neděle spatřit každý den po setmění, kdy se vše rozsvítí. Stačí se zastavit u kapličky a nahlédnout oknem. V neděli jsme také rozsvítili vánoční smrk u obecního rybníka Lazna,” dodává křenovická kronikářka Olga Kolísková.