– Okolí města s velkým množstvím lesů, údolími kolem řeky Otavy i kulturními a historickými památkami i přírodními zajímavostmi už dlouhé desítky let láká ke krátkým rodinným vycházkám i delším výletům.

Není tedy náhodou, že tu turistika má dlouhou tradici. Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci Prácheňského muzea v Písku. V chodbě knihovny tady bude od středy 30. listopadu do konce prosince otevřena výstava nazvaná Turistika v moři lesů. Ke 110 letům organizované turistiky ji společně s muzeem pořádá Klub Turista Písek.

„Výstava připomene historii organizované turistiky v Písku, a to od počátku 20. století, kdy zde byl založen místní odbor Klubu českých turistů, přes slavné meziválečné období, kdy turistický odbor široce ovlivňoval kulturní a společenský život města a čas nesvobody, kdy se organizovaná turistika po počátečním okleštění stala vyhledávanou a podporovanou aktivitou, až po současnost a její podoby turistického života,” informoval kurátor výstavy Zdeněk Duda.

Ještě před tím než byl založen odbor Klubu českých turistů, působil v Písku už na konci předminulého století Spolek pro povznesení návštěvy cizinců, který se staral hlavně o ubytování letních hostů. A těch do Písku jezdilo velmi mnoho, byli mezi nimi i významní herci, malíři, skladatelé a další umělci.
Právě v jednom z letních bytů, kam pravidelně jezdil místopředseda Klubu českých turistů v Praze dr. Vilém Kurz, se konala přednáška o důležitosti turistiky pro tak atraktivní města, jako už tehdy byl Písek.

Almanach města Písku vydaný k 750 letům první dochované písemné zmínky o Písku uvádí, že přednáška byla podnětem k ustavující schůzi odboru Klubu českých turistů, která se v Písku konala 24. února 1901. Členové klubu byli velmi čilí, protože už 4. srpna uspořádali první společný výlet. Na dvě stovky účastníků se tehdy vydaly do Píseckých lesů na Vyhlídky, Rozkročák a k rybníku Němec.

O dva roky později byl ustaven výletní výbor, který, jak název napovídá, připravoval různé výlety a vycházky.

Velkou práci písečtí turisté odvedli a dodnes odvádějí při značení turistických cest. První byly vyznačeny v Píseckých horách a lese na Hradišti. Ale patrně nejznámějším počinem bylo vybudování a vyznačení Sedláčkovy stezky z Písku podél řeky Otavy až k hradu Zvíkovu. Stezka byla za hojné účasti veřejnosti a hostů slavnostně otevřena 20. května 1928.

Už v roce 1910 měli turisté zájem postavit chatu na Živci, stalo se tak až v roce 1933 a chata byla pojmenována U moře lesů. Písečtí turisté se rovněž mimo jiné podíleli na organizování výstavby Žižkova památníku u Sudoměře.

Velkou zásluhu turisté měli a mají na propagaci Písku. Už v roce 1902 vydalo město z jejich popudu reklamní plakát podle návrhu Václava Jansy, na kterém nechyběly verše píseckého básníka Adolfa Heyduka. Ve stejném roce byl vydán Průvodce po královském městě a jeho okolí a v dalším desetiletí následovaly brožurka Průvodce značkovanými cestami v lesích královského města Písku, série pohlednic a reklamní publikace Město v lesích královské Písek. Turisté se také postarali o vydání mapy Píseckých lesů a leták Písek, město v lesích Pensionopolis vyšel v roce 1913 dokonce ve dvacetitisícovém nákladu.

K aktivitám píseckého odboru Klubu českých turistů patřila i snaha o zlepšení vlakového spojení města s Prahou a Brnem a v neposlední řadě i úsilí o opravu hradu Zvíkova.

Další zajímavosti o píseckých turistech najdou zájemci na výstavě v Prácheňském muzeu, kde také mohou získat otisk zvláštního pamětního razítka. „Každé adventní úterý v 9 a 10 hodin se mohou zúčastnit komentované prohlídky,” dodal kurátor výstavy Zdeněk Duda.