Uznáváme pouze dvě reklamace ze čtrnácti. Tak odpověděla stavební firma KOČÍ tento týden na druhou reklamaci Města Písek týkající se Lesovny, stavby za dvacet milionů korun, v níž sídlí Lesy města Písku. „Devadesát procent reklamace se týká statických závad stavby. Statické řešení má ale na starosti projektant, v tomto případě tedy ateliér e-MRAK architekta Martina Rajniše, nikoli naše firma jako zhotovitel,” zdůraznil ředitel společnosti KOČÍ a.s. Tomáš Kočí.

Stanovisko firmy KOČÍ potvrzuje i statický posudek firmy MURUS Č. Budějovice, který je součástí druhé reklamace investora. „Výpočty bylo zjištěno, že soustava je z hlediska statického nevyhovující,” uvádí posudek. Následkem je nadměrná deformace a trhliny dřeva, praskání skleněných výplní, zkřížení dveří a tak dále.

S druhým statickým posudkem od firmy e-MRAK přišlo začátkem listopadu město. Na první projektantský posudek přitom už architekt Martin Rajniš vypracoval technické řešení. „To ale investor odmítl a chce dopřesnění posudků. Tento krok sice posune termín řešení situace, ale zajistí, že bude správné, kvalitní a konečné,” podotkl Tomáš Kočí.

Příští týden se uskuteční jednání mezi zúčastněnými stranami.

Jakmile bude jasno, který ze statických posudků je ten správný, bude možné zahájit na Lesovně potřebné úpravy. „Pak jsme připraveni neprodleně začít spolupracovat na dalším technickém řešení,“ sdělil ředitel stavební firmy Tomáš Kočí.

Při setkání se zástupci všech stran také dohodli, že do doby, než se statické posudky města Písek a společnosti e-MRAK nesladí a nebude jisté konečné statické zabezpečení díla, což má být řešeno opravou projektové dokumentace, neudělá firma KOČÍ na Lesovně žádná úprava. Výjimku tvoří jen dvě uznané reklamace stavební firmou. Jedna z vad již byla odstraněna, druhou firma KOČÍ odstraní do 30. listopadu.

Lesovna postavená u lesa na Flekačkách stála město 20 milionů korun. Kromě zaměstnanců Lesů města Písku v ní sídlí i infocentrum Píseckých hor. V něm se lidé mohou seznámit s historií i současností lesů na Písecku.