28.10. Kateřině Vilhelmsen z Písku dcera Natalie
29.10. Věře Pálkové z Volar dcera Mia
29.10. Petře Šáchové z Písku dcera Elena
29.10. Martině Porcalové z Českých Budějovic syn Martin
31.10. Lucii Polánské z Písku dcera Natalia
31.10. Miroslavě Cígnerové z Písku syn Samuel
31.10. Kataríně Polákové z Kestřan dcera Melania Miňhová
31.10. Ivetě Sybalové z Písku dcera Gabriela Čapková
31.10. Janě Pánkové z Písku dcera Veronika Dufková