„Každému jsme vše poctivě a podrobně vysvětlovaly. Lidé na nás totiž často koukali dost nevěřícně. Bylo to pro nás hodně náročné," řekla Veronika Kropáčková, jedna z iniciátorek petice. „Nakonec jezdili podepisovat petici projektanti z celého Písku. Říkali, že jim to celé přijde jako nesmysl," doplnila členka petičního výboru Lenka Kurcová.

Vyhráno sice obyvatelé Preslovy ulice zdaleka nemají, získali si ale pozornost města i Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která chce zastávku v ulici postavit. Obě strany se mimořádně sejdou v pátek 3. října. „Rozhodně nechceme stavět něco proti vůli města. Proto jsme iniciovali schůzku, zástupci města však mohli až 3. října," sdělil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.
Zároveň ale mluvčí odmítá, že by se stavbou zastávky zhoršily životní podmínky lidí v ulici. „Vykácena má být pouze část smrkové aleje, zhruba osm stromů. Případné zvýšení hlučnosti se bude dále řešit, projektová dokumentace nebyla dosud uzavřena. Samotné nástupiště bude díky své délce devadesáti metrů a umístění v Preslově ulici pohlcovat případný zvuk dobržďujících vlaků. Není důvod, proč by se v místě měla zvýšit prašnost," říká Marek Illiaš.
Vedení města se chce obyvatelů zastat. „Jsem přesvědčen, že lepší umístění pro zastávku by bylo v obchodní zóně. Stavba ale není záležitostí města. SŽDC má platné stavební povolení," uvedl starosta města Ondřej Veselý.

Petice podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše postrádá smysl. „Chápu obyvatele, že nechtějí, aby jim stavěly vlaky pod okny, ale námitky, které uvádějí v petici, nejsou opodstatněné," říká mluvčí. 
Jaké jsou námitky obyvatel ulice? Vlaky jim budou stavět nikoliv pod okny, ale přímo před okny, protože trať vede po náspu. Vadí jim kácení vzrostlých stromů, zvýšení hlučnosti a prašnosti při stavbě. „Bude to ohavná stavba. Když už něco staví ve středu města, mělo by to být alespoň hezké. 
V ulici nemají lidé kde zaparkovat. Všichni určitě nebudou od vlaku a k vlaku chodit pěšky," zdůraznila Veronika Kropáčková. Vlaky na trati jezdí podle obyvatel prakticky prázdné. „Argument, že až to všechno postaví, budou tu lidé jezdit, nebereme. To nikdo neví a nám to zhorší kvalitu života hned a napořád," dodává Veronika Kropáčková.
„Nechceme se do nikoho navážet, ale doufáme, že město, které má tu moc, se za nás postavit, tak udělá," doplňuje Lenka Kurcová.
Projektant navrhl nástupiště v délce devadesáti metrů v Preslově ulici. U viaduktu v Nádražní ulici mají vzniknout schody, na straně v Preslově ulici bude nájezd bezbariérový. „Nástupiště bude lehké mostové konstrukce na mikropilotech," uvedl projektant Karel Nolč z Plzně. 
„V ulici jsem se byl podívat. Umístění zastávky u křižovatky s Nádražní bylo v zadání SŽDC," doplnil projektant.

Rozbor petice obyvatel Preslovy ulice ze strany SŽDC

(stanovisko SŽDC je uvedeno vždy tučně za petičním textem)

Důvody proti výstavbě zastávky:

1) Kácení stromů (smrková alej, stáří více než 30 let). – Podle dosavadních jednání mezi SŽDC, projektantem a městem Písek má být v rámci stavby vykácena pouze část smrkové aleje (cca 8 stromů), nikoliv většina, a v žádném případě ne celá alej.

2) Zastávka velmi blízko obytných domů (cca 10 m, navíc v úrovni oken). – Pouhé konstatování faktu.

3) Zvýšení hlučnosti zejména při dobržďování vlaků, zvýšení prašnosti. – Případné zvýšení hlučnosti bude dále řešeno, projektová dokumentace nebyla dosud uzavřena; jako jedno z protihlukových opatření bude sloužit mj. díky své délce 90 m i samotné nástupiště, které bude situováno směrem k Preslově ulici (vpravo ve směru staničení) a bude tak pohlcovat případný hluk při dobržďování vlaků; není zřejmý důvod zvýšení prašnosti v dané lokalitě.

4) Nízká obsazenost vlaků na regionální trati č. 201 Tábor-Ražice. – Právě navrhovaná výstavba nové zastávky atraktivitu železniční dopravy díky své poloze a dostupnosti zvýší, resp. je jedním z nástrojů, jak počet cestujících v uvedených vlacích zvýšit.

5) Zastávka je nadbytečná (ČB mají 3 vlakové zast., Písek by měl 4 vlak. zast.). – Zcela irelevantní srovnání, o počtu zastávek rozhoduje především smysluplnost jejich umístění, potenciál využití cestujícími a možnosti sestavy smysluplného jízdního řádu.

6) Nedostatek parkovacích míst v dané lokalitě. – Nijak nesouvisí s řešenou problematikou, zastávka je budována s cílem výrazně zkrátit docházkovou vzdálenost ve srovnání s nevhodně situovanou ŽST Písek, nikoliv s cílem budovat v blízkosti zastávky parkoviště typu P + R.

7) Již v současné době obtížná provozní údržba jednosměrné Preslovy ulice. – Výstavba nové zastávky se však na možnostech údržby Preslovy ulice nijak neprojeví.

8) Jde o jednu z důležitých přístupových cest k nemocnici. – Ano, z nové zastávky bude nemocnice velmi dobře dostupná (cca 450 m).

9) Zbytečné plýtvání investičními prostředky – Toto je v kompetenci ekonomického hodnocení stavby, které bude zpracováno v rámci projektové dokumentace stavby.

Požadavky, pokud by se výstavba přesto plánovala:

1) zadání hlukové studie, měření prašnosti

2) Vybudování nových parkovacích míst. – S ohledem na výše uvedené nevidím pro výstavbu nových parkovacích míst důvod, parkoviště P + R se vzhledem k jejich funkci nebudují v centrech měst, ale zpravidla v jejich okrajových částech (např. u obchodních centech apod.).

3) Zpracování studie aktuální vytíženosti regionálního spoje č.201. – Počty cestujících jsou k dispozici.

4) Zhodnocení potenciálu využití nové zastávky cestujícími. – Podle vyjádření města je předpokládán špičkový nástup/výstup až 30 cestujících u jednoho vlaku.

5) Neudělit souhlas s kácením stromů dříve, než bude stavba vyhodnocena jako nezbytná.