Neuvolněného starostu Vladimíra Macouna Písecký deník zastihl při práci. Sněhovou nadílku, která Písecko zasypala v noci, shrnoval obecní multikárou s radlicí po celé obci. Přiložit ruku k dílu jsou tady lidé zvyklí. „Nejvíc nám tady pomáhají dobrovolní hasiči. Bez nich bychom se neobešli. Když je třeba, pracují v obci a v obecním lese," konstatoval starosta Vladimír Macoun poté, kdy dokončil protahování cest.

Zdejší dobrovolní hasiči vloni oslavili sté výročí a dělají obci dobrou reklamu jak na soutěžích, tak také při předvádění historické stříkačky. Zajímavostí je, že jsou mezi nimi také lidé ze sousedních obcí.

I díky nim se za posledních několik let obec proměňuje do krásy. Začalo to v roce 2010 budováním lesoparku nedaleko starého mostu u řeky Skalice. Úprava prostor kolem řeky je stále jednou z priorit vedení obce. Snahou je odvodnit okolní pozemky, aby je mohli místní lidé lépe využívat. V současné době mají na krajském úřadě podanou žádost o peníze na projektovou dokumentaci na třetí etapu revitalizace Pod Řištím. Tak říkají místu, kde je slepé rameno řeky. Vloni tam jeden úsek vyčistili od náletů a nebezpečných přestárlých vrb a vysázeli kolem 25 stromů – dubů, olší a vrb.

Odvodnění

Plánují tam ještě zajistit odvádění povrchové vody z Horních Nerestců. Na uskutečnění projektu budou žádat o dotaci z operačního programu životního prostředí. „Bude třeba odtěžit sediment ze slepého ramene a vytvořit rezervoár pro velkou vodu a obnovit strouhy na velké louce. Postupem času strouhy zanikly, a proto neodtéká voda z Horních Nerestců. Jednu část louky ve vlastnictví obce nelze obhospodařovat, a proto bychom z ní rádi udělali květinovou louku pro zlepšení biokoridoru," vysvětlil Vladimír Macoun.

Chtějí také zpevnit pěšinu, kterou chodí lidé ze vsi na vlakovou zastávku. „Jednáme s lidmi o odkoupení nebo směně pozemků pod pěšinou na louce, která má asi dvacet vlastníků, abychom mohli pěšinu oddrenážovat a vybudovat zpevněný povrch. V létě ji sekáme, ale drží se tam voda. Také proto chceme na louce obnovit strouhy," upřesnil Vladimír Macoun. Místním svítá naděje, že by se mohl vrátit původní vzhled starému mostu na silnici do Horních Nerestců. „Most patří Jihočeskému kraji a letos by měla začít jeho oprava. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo umístit na něj kopie původních soch, které jsou v současné době v depozitáři v Čimelicích. Pokud se nám povede sehnat peníze, vybudujeme místo pro originály tady," vysvětlil Vladimír Macoun.

Plánů je mnoho

Vloni opravovali v Horních Nerestcích část obecní cesty, která je stála 140 tisíc korun z vlastního rozpočtu a 110 tisíci korunami jim přispěly krajské dotace. „Ještě bychom potřebovali opravit dva úseky, ale pokud to půjde, tak z vlastních prostředků," doplnil Vladimír Macoun.
Zatím budou žádat o dotaci kolem 100 tisíc korun z Programu obnovy venkova (POV) na traktůrek na úpravu parkové zeleně, protože starý už dosluhuje. Na opravu střechy na garáži pro obecní techniku budou také žádat kolem 100 tisíc z POV. Znovu se budou snažit získat dotace na opravu hřiště, protože vloni kvůli nedostatku v žádosti neuspěli. Na ně by potřebovali získat kolem 240 tisíc korun a zbývajících dvacet procent by si museli doplatit. Žádat budou také o krajský příspěvek 70 tisíc korun na 14. ročník zábavného dne pro děti Strašení, kde by měli třicetiprocentní spoluúčast. Vloni se konalo pod záštitou hejtmana kraje a sjeli se na ně lidé z celého okolí.

Cyklostezka

Se Svazkem obcí regionu Písecko spolupracují na žádosti o dotace na projektovou dokumentaci na cyklostezku, která by vedla od vlakové zastávky v Horních Nerestcích a napojila se na cyklotrasu Orlík nad Vltavou – Mirovice – Březnice. „Trasa vede přes celou obec, ale v Horních Nerestcích žádná není. Chceme docílit toho, aby sem mohli přijet lidé vlakem, aby tu neparkovala auta," odůvodnil Vladimír Macoun. Vloni začaly komplexní pozemkové úpravy v Dolních Nerestcích a prvním krokem bylo určení hranic území. „Obec má kolem dvaceti hektarů polí a luk. Cílem bylo, aby pozemkové úpravy byly dobré pro všechny a aby k pozemkům byly obnoveny cesty," doplnil Vladimír Macoun. Příkladem je cesta do Horosedel, která je zčásti obce, ale pak je na pozemcích několika vlastníků. Vedení obce by ji rádo opravilo. Pokud se podaří pozemky směnit s vlastníky, zažádají o dotace.

Ocenění

Vesnice roku 2014 – Cena hejtmana Jihočeského kraje
Vesnice roku 2012 – Cena hejtmana Jihočeského kraje
Vesnice roku JK 2011 –
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Vesnice roku JK 2009 – Modrá stuha za společenský život v obci

Autor Stanislava Koblihová