Ke zlepšení stavu přispěl Integrovaný plán rozvoje města – zóna Portyč, v jehož rámci bylo v uplynulých sedmi letech investováno téměř 145 milionů korun. „Z této částky bylo 88 milionů určeno na revitalizaci veřejných prostranství a 57 milionů na regeneraci bytových domů," vysvětlil Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje Městského úřadu v Písku.


Na pětadvacet projektů významně přispěla Evropská unie. Na revitalizaci veřejných prostranství to bylo 
85 procent a patnáct procent zaplatilo město. U regenerace bytových domů zaplatila EU zhruba třetinu, ostatní pak vlastníci bytů.
 Ne všichni obyvatelé sídliště jsou s výsledky spokojeni. „Rozhodně se nepodařilo vyřešit dlouholetý problém s parkováním. Auta stojí všude, kde to jen trochu jde, a řidiči tak riskují nasazení botičky," postěžoval si Zdeněk Novák, jeden z obyvatel sídliště.


Nová stání pro auta sice vznikla, ale jak ukazují připomínky lidí, stále to nestačí. „Podařila se demolice vily vedle posádkové ubytovny, kde vzniklo více než padesát parkovacích míst," argumentuje místostarosta Josef Knot (TOP 09).
 Přínosem je určitě vznik hřiště pro malé děti ve vnitrobloku Na Pěníku a další pro teenagery u bývalé vojenské vodárny.