Více než 3,5 milionu korun  odvedli  městu provozovatelé výherních hracích přístrojů (VHP ) a videoloterijních terminálů (VLT).  Všechny tyto peníze šly rovnou  do Fondu na podporu aktivit mládeže, o jehož zřízení loni v květnu rozhodlo zastupitelstvo.

To také na zasedání uplynulý  čtvrtek  schválilo přidělení peněz  podle návrhu výkonného výboru fondu.  Největší částka,  přes 1,3 milionu korun, je určena na sportovní činnost mládeže. Příspěvek dostaly například plavecký klub, skateboard klub, TJ Hradiště, FC Písek, TJ Sokol Písek, IHC Písek,  AC Sole, Autooklub Hradiště a HC Švantlův dvůr především na náklady spojené  s pořádáním mistrovství světa v hokejbalu.

Téměř 700 tisíc korun je určeno na obnovu a rekonstrukci hřišť. Částka přesahující 400 tisíc  podpoří volnočasové aktivity mládeže.  Peníze jsou určeny například  pro centrum Ostrůvek,  skautská střediska, společnost Regio na akci Mládež čistí řeku a lezecké centrum LezeTop.

Více než 92 tisíc korun přidělil výkonný výbor fondu  na kulturní činnost mládeže například pro sdružení REMI, MS Kvítek, W sdružení, TC Z. I. P. a  občanské sdružení Mažoretky. Z fondu  nebyly rozděleny  všechny peníze, zhruba milion se přesouvá do dalšího čtvrtletí.

„Od začátku letošního roku se peníze z VHT a VLT  rozdělují jinak a podle předběžných  odhadů  bychom do rozpočtu města měli jen za první čtvrtletí dostat  asi 29 milionů korun,“ upozornila Eva Vanžurová (SNK ED).
Zastupitelé  k této částce   přistupovali spíše opatrně, dokud není na účtě.

Členu výkonného výboru fondu, zastupiteli Janu Adámkovi (VPM) ani dalším jeho kolegům se nelíbí dvojkolejnost při rozdělování příspěvků na sport a kulturu.  Souhlasí s nimi i místostarosta odpovědný za finance Vojtěch Bubník (VPM).

„Není to šťastné řešení, protože peníze  jdou na stejný účel po dvou liniích. Podle mého názoru bychom peníze z VHP a VLT  měli  podle určitého klíče rozdělit  k prostředkům, které na sport, kulturu a volnočasové aktivity dává město ze svého rozpočtu.   Máme tam už dlouholeté zkušenosti s ověřováním žádostí i s kontrolou využití  peněz,“ uvedl  místostarosta Bubník.