Protinávrh opozičního hnutí ANO 2011 o odložení materiálu nedostal ani hlas.
 Podle informací místostarosty Martina Třeštíka byl fond zřízen před více než dvaceti lety, ale je kolem něho spoustu otazníků. „Nedohledali jsme bohužel žádné doklady, které by říkaly, k čemu měl sloužit a podobně," upozornil s tím, že jediné, co vědí, je to, že z prostředků fondu šly peníze na půjčku někdejší společnosti C + C na zřízení kabelové televize ve městě. Závazek za splácení této půjčky posléze převzal současný provozovatel kabelové televize, společnost Nej TV. Té ještě zbývá do roku 2022 uhradit zhruba milion korun. 
  

Tibor Kaleja z hnutí ANO 2011, který se zasedání nezúčastnil, na dálku navrhl, aby odbory úřadu předložily do příště k bodu další informace. Radní Miroslav Doubek podotkl, že chápe logiku protinávrhu, ale na druhou stranu upozornil na to, že více informací už není možné dohledat.

Na bankovním účtu fondu bylo ke konci srpna téměř 700 tisíc korun. Doposud 
s nimi město nemohlo nakládat.