„Snažíme se získat finance na osobní auto pro naše sestřičky, aby mohly dojíždět za pacienty. Budeme rádi za každou poslanou korunu na účet ČSOB, které pak naši snahu o získání financí zhodnotí a přidá vítězi až 50 tisíc korun,“ uvedla sociální pracovnice Daniela Nechvátalová.

Výběr peněz končí 26. června, číslo účtu je: 101 7777 101/0300, variabilní symbol: 20180703.

Hlavním cílem hospicu Athelas je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění, a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit jim důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu života.