Plány zatím zůstanou jen na papíře.

Nová koncepce rozvoje cestovního ruchu, jejímž cílem je přilákat do města více návštěvníků, se setkala s připomínkami. Zastupitelé ji vrátili autorům k dopracování a především neschválili peníze, které jsou nutné na její uskutečnění.

Letos mělo město uvolnit 150 tisíc korun a v každém následujícím roce pět set tisíc.

„Je to nespravedlivé. Odbory musí šetřit a tady vytváříme další pracovní místo, které bude stát peníze," řekla zastupitelka Marie Polívková. Nová pozice manažera, který by se staral o systematickou propagaci regionu, se nelíbila ani dalším zastupitelům.

„Od lidí slyším, že jde jen o zřízení nového pracovního místa," uvedla Marie Jelenová, podle které si Milevsko musí vystačit s tím, co má.

Předseda finančního výboru Miroslav Doubek poukazoval na to, že město šetří a naplánovalo úspory, které by příští rok měly být výraznější než letos.  „Zajímá mě, kde na to vezmeme," řekl zastupitel Doubek ke koncepci.

Jejími zpracovateli jsou ředitel milevského domu kultury Vít Kratochvíl a místostarosta Martin Třeštík. Ten byl z reakcí zastupitelů zklamaný.  „Zazněla tady spousta nápadů, co by se mělo udělat, ale konečný závěr je, ano, ale bez peněz," poznamenal Martin Třeštík, který spolu se Zdeňkem Hobzkem hlasoval pro to, aby město peníze poskytlo.

Na provoz infocentra a vydávání základních propagačních materiálů dává město Milevsko půl milionu korun ročně. Koncepce počítá s uvolněním dvojnásobné částky.