„Společnost Pekárna Merkur dlouhodobě čelí trvalým ztrátám z výroby a prodeje čerstvého pekárenského zboží," vysvětlila jednatelka společnosti Pekárna Merkur Jiřina Alexandrová. Dodala, že přitom náklady na výrobu a provoz neustále rostou, ale vyhlídky na výrazné zlepšení situace v oblasti čistých realizačních cen pekárenského zboží nejsou žádné. Proto je společnost nucena zdejší výrobu k datu 31. května ukončit.

Tím podle ní dojde mimo jiné ke zrušení zdejšího závodu a pracovní poměr bude ukončen téměř se všemi zaměstnanci, konkrétně s 55 lidmi, kterým nemá společnost možnost nabídnout jiné uplatnění, přičemž už řádně spolupracují s úřadem práce. „Se zástupci Pekárny Merkur jednáme, nabízeli jsme jim služby a snažíme se pomoci řešit situaci lidem tak, aby našli jinou práci co nejdříve. Také je naší snahou, pokud jim zaměstnanecký poměr skončí, aby jejich evidence na úřadu práce byla co nejkratší," uvedl ředitel Kontaktního pracoviště Písek Úřadu práce ČR Jiří Brožák. Dodal, že jsou například nějaká volná místa v masokombinátu.

Společnost Pekárna Merkur se bude od června věnovat zejména aktivitám týkajícím se zhodnocení jejího majetku. „Vzniklá situace nás velice mrzí, déle však oddalovat toto řešení bohužel nebylo možné," uzavřela Jiřina Alexandrová.