Oba v zásadě potřebují toho druhého. Tak by šlo zjednodušit zatím neuzavřené jednání v Chyškách.

Na jedné straně jsou tři metry čtvereční ve vlastnictví Pekárny Chyšky nutné pro vybudování chodníku, ze kterého povede místo pro přecházení. Na druhé straně je obecní dílna, kterou by pekárna chtěla odkoupit, aby rozšířila podnikání. Pokud ji nezíská, pozemek pro chodník neprodá a místo pro přecházení tu nevznikne.

Pro občanské sdružení Naše Chyšecko, které s nápadem na úpravu veřejného prostranství přišlo a spolu s obyvateli ho uskutečňuje, by to znamenalo komplikaci. „Museli bychom předělat náš současný projekt," reaguje jednatel občanského sdružení Jan Pich.

V dobré pozici není ani Petr Janda, ředitel Pekařství Chyšky. Ten má zpracovaný projekt na vybudování nového zázemí za pekárnou, kde obecní dílna stojí. „V rozvoji nám brání tahle budova, o kterou usilujeme už pět let a kde bychom mohli rozvinout další podnikání a rozšířit obchod, a přijmout další zaměstnance. Buď to budeme zatracovat, nebo obec rozvíjet, to je na vás," obrátil se na zastupitele Petr Janda, který se snaží o to, aby zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí na prodej obecní dílny. Ta má 49 metrů čtverečních. „Proto musíte pochopit, že když je obecní zájem vybudování chodníku na mém pozemku, se kterým mimochodem souhlasím, je logický krok opřít se do této problematiky oboustranně," dodal.

Starosta Miroslav Maksa se nad ultimátem Petry Jandy podivuje. Zdůrazňuje, že v roce 2010, kdy Petr Janda koupil budovu současné pekárny, ho upozornili na to, že obec nemá v úmyslu dílnu prodávat.

Situace je nicméně otevřená. Zastupitelé o koupi pozemku nehlasovali. Dali si čas na rozmyšlenou. Rada obce k prodeji zaujala negativní stanovisko, doporučuje pozemek pro místo pro přecházení nekupovat za podmínek, které Petr Janda stanovil. Konečné rozhodnutí je ale na zastupitelích.

Ti se během diskuze dotkli i otázky, kam by obecní dílnu přestěhovali, kdyby ji prodali. Petr Janda navrhuje prostory dílen pod kulturním domem čp. 23, které jsou ve společném vlastnictví manželů Vaněčkových. Podle něj by s tím nebyl problém.

Současného nájemníka Jiřího Stibora slova Petra Jandy překvapila. Tento objekt, který má jeho společnost od manželů pronajatý, využije od letoška celý. Včetně garáží.

OBECNÍ DÍLNA za pekárnou.

Zastupitel Ladislav Štván, který označil obecní dílnu za pekárnou za nevzhlednou, by se stěhování nebránil. Připomněl, že má obec uložené stroje na několika místech. „Měla by se zabývat přesunem celé dílny na jedno místo, kde by bylo všechno pohromadě," uvedl s tím, že ale není správné řešení stěhování pod kulturák.

Miroslav Maksa má také jednoznačný názor. A na prodej obecní dílny. Nesouhlasí s ním. „Budova je pro obec důležitá," zdůraznil starosta, kterému se zároveň nelíbí ani nápad stěhování dílny do garáží pod kulturák.

Případný pronájem místa pro obecní dílnu se zase nezamlouvá radnímu Marku Hadrbolcovi. „Určitě nechceme, abychom šli do nájmu. Byli bychom špatní hospodáři. Když už hledat řešení, tak na vlastním pozemku," řekl Marek Hadrbolec.

Jan Pich, který je zároveň zastupitelem, považuje za důležité, aby nejdříve věděli, kolik by přesunutí obecní dílny stálo, a až poté řešit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej dílny.

Zastupitelé se shodli na tom, že je nutné, aby měli více informací. Martin Prášek navrhl bod odložit a to jednoznačně prošlo.