„Tyto vzdělávací aktivity jsou navrženy tak, aby napomohly hlubšímu pochopení práce na oddělení patologie. Chceme studujícím ukázat praktickou stránku oboru patologie a přiblížit jim běžnou každodenní pracovní náplň. Obrazně řečeno, nabídnout jim patologii jako zážitek a nadchnout je pro studium tohoto oboru,“ uvedl primář Oddělení patologie Nemocnice Písek Pavel Holan.

Studenti se mohou v písecké nemocnici zúčastnit demonstračních prohlídek laboratoří a pitevny a zhlédnout při nich komentovaná mikroskopická vyšetření včetně výkladu diagnostických postupů. K tomu se seznámí s moderními technologiemi, které oddělení patologie využívá. Zároveň se smí zapojit do rutinního provozu laboratoře a pod dohledem erudovaných pracovníků si také vyzkoušet některé základní laboratorní techniky.

„Cílem tohoto praktického vzdělávání je zvýšit zájem o patologii jako zdravotnický obor. Chceme motivovat k jeho studiu a následně i k výkonu této profese. Tedy získat potenciální zaměstnance, kteří už budou mít základní povědomí o práci na konkrétním oddělení,“ řekl Pavel Holan.

Oddělení patologie Nemocnice Písek sídlí ve zrekonstruovaných prostorách – do laboratorní budovy před necelými dvěma lety Nemocnice Písek investovala 45 milionů korun, za další miliony pořídila nové vybavení, například moderní boxový systém k dočasnému uložení zemřelých. Zabývá se zejména diagnostikou onemocnění na základě vyšetření vzorků tkání a buněk pacientů (živých i zemřelých). Je jediným oddělením svého druhu na severozápadě Jihočeského kraje. Vyšetření tkání a buněk pacientů tak zajišťuje nejen pro lékaře z písecké nemocnice, ale i z dalších zdravotnických zařízení Písecka, částí Strakonicka a Prachaticka. Pro stejné oblasti zajišťuje pitvy zemřelých i vyšetření vzorků jejich tkání. „Analyzujeme vzorky, odebrané pacientům při nejrůznějších vyšetřeních a operacích. Naše výsledky pak slouží klinickým kolegům k tomu, aby zvolili správnou léčebnou strategii, nebo rozsah operačního výkonu,“ dodal primář písecké patologie.

Nemocnice Písek