„Námět a název muzejní noci jsme nezvolili náhodou. Současně s muzejní nocí  bude na nádvoří v 19 hodin zahájena vernisáž výstavy Cesta do pravěku s obrazy Libora Baláka," uvedl Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.

Libor Balák patří k nejvydávanějším ilustrátorům knih a časopisů z oblasti westernů, dobrodružství, fantasy, sci-fi, pohádek i faktografické literatury. Jako malíř navazuje na svého učitele Zdeňka Buriana. Přes volnou figurální fantazii se dostává až po historicky přesnou malbu imaginativního realismu počínající pravěkem.

V posledních letech se profesionálně věnuje již jen rekonstrukcím pravěku buďto formou zakázek pro muzea a jiné zájemce, nebo pak v projektu Antropark, který se zabývá základním výzkumem. Balákovy rekonstrukce jsou tak nyní vystaveny v mnoha muzeích po celém světě. Je propagátorem přesné profesionální rekonstrukce pravěku a autorem pravidel postupu práce při rekonstrukcích pro univerzity a muzea. Návštěvníci  jeho písecké výstavy se tedy mají na co těšit.

Vernisáž na nádvoří Prácheňského muzea bude doprovázet vystoupení slovanských zbrojnošů. V prostorách muzea uvidí návštěvníci  i různé pracovní techniky našich pravěkých předků, jako  bylo tkaní, zpracování dřeva, štípání pazourků, práce keltských kovotepců a další.

Součástí večera bude i slavnostní uvedení nového přírůstku do muzejních sbírek. Do expozice Pravěku bude uveden meč liptovského typu.

„Protože v muzeu bude končit výstava domácích kávovarů, přijede do Písku profesionální barista Michal Křížka, odborník na přípravu kávy, a předvede kávovou show. Slečna Surie ze súdánského Chartúmu bude připravovat kávu tamním tradičním způsobem," informoval Jiří Prášek.

Program se však netýká jen objektu muzea.  Na nádvoří obchodní akademie nebude chybět obvyklá muzejní hospůdka s harmonikářem, důstojnický sbor z doby monarchie či sovy ze Záchranné stanice živočichů Makov.

„Muzejní noc je propagačním festivalem, kdy v netradiční dobu s netradičním programem za netradiční vstupné, tedy zdarma, je Prácheňské muzeum otevřeno všem zájemcům," dodal Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.

Ještě před návštěvou vernisáže a dalšího programu v Prácheňském muzeu se mohou zájemci zúčastnit Noci kostelů, kde program většinou začíná už v 18 hodin.

V Písku se k této akci připojily  tři římskokatolické kostely. V děkanském kostele Narození Panny Marie budou v době od 18 do 18.10 hodin na zahájení akce vyzvánět všechny čtyři zvony: sv. Václav, Panna Maria, sv. Cyril a Metoděj a Jan Hus.

V kostele  Povýšení sv. Kříže na Velkém náměstí se od 18 do 19 hodin koná slavnostní eucharistie. V kostele sv. Václava začne v 18 hodin vyzvánět nejstarší dochovaný zvon v Písku. Byl ulit v roce 1546 a zdobí ho reliéf kalvárie. Kostel  sv. Václava bude veřejnosti přístupný v pátek od 18 do 20 hodin.

Noc kostelů se poprvé konala v Rakousku v roce 2005, v ČR v roce 2009.