O přízeň obyvatel města se v poslední fázi rozhodování o participativním rozpočtu uchází čtrnáct projektů, které získaly potřebnou podporu v prvním hlasování a v uplynulých měsících také úspěšně prošly posouzením proveditelnosti. Od 1. října do 15. listopadu budou na webu www.paropisek.cz sbírat hlasy, které rozhodnou o tom, jaké projekty město v nadcházejícím roce uskuteční.

Projekty přihlášené do participativního rozpočtu.
Lidé chtějí od Písku peníze na atrakce pro děti, poesiomat či studentský park

Do finále letos postoupily například návrhy na vybudování zajištěné lezecké cesty, tzv. ferraty, na Václavských skalách, vodního prvku na dětském hřišti u sv. Václava, lanové dráhy v Semicích či studentského parku. Uspěl i návrh na pořízení poesiomatu či externích defibrilátorů.

Celkové náklady na všechny postupující projekty dosahují více než 4,5 milionu korun, k dispozici jsou tři miliony. O tom, který z nich bude město realizovat, tak rozhodne počet hlasů, jak vysvětlil místostarosta Písku Josef Soumar. „Čím větší podporu projekt získá, tím větší má šanci, že se v následujícím roce uskuteční,“ uvedl místostarosta.

Finálové projekty přihlášené do participativního rozpočtu města Písku:
Mobilní pódium ve Smrkovicích
Stezka koťátka Mňaučka
Cesta za discgolfem
Ferrata – Václavské skály
Dětský kolotoč – Nový Dvůr
Nový vodní prvek na dětském hřišti u sv. Václava
Lanová dráha na hřiště – Semice
Skákací hrad pro děti nejen ze Semic
Dva venkovní teleskopické ohřívače
Bezpečnější Písek – instalace automatizovaných externích defibrilátorů
Studentský park
Semické kulturní léto
Rozšíření vybavení sportovního areálu – Semice
Písecký poesiomat

Nezískaly podporu:
Královský maraton města PísekMěsíc nad řekou – umělecká rezidence města Písek

Neproveditelné:
Street ArtWall Písek
Biotop pro včely a drobné ptactvo
Obnova původního terasovitého svahu na poli

Hlasovat může každý občan města starší 18 let, který musí být na webu paropisek.cz zaregistrovaný. Podle mluvčí radnice Petry Měšťanové je nově možné registraci provést přes bankovní identitu. „Není tedy nutné registrovat se osobně na podatelně městského úřadu," poznamenala s tím, že každý pak má k dispozici pět kladných hlasů a tři záporné, jimiž může vyjádřit podporu vybraným projektům nebo naopak svůj odmítavý postoj. Projekty pak budou seřazeny podle počtu dosažených kladných hlasů.

Místostarostu města podle jeho slov mile překvapil počet došlých návrhů a jejich kvalita. „Děkuji všem, kdo své projekty přihlásili. Už se těším na to, až některé z nich zrealizujeme. Jsem moc rád, že se díky nápadům a práci našich občanů daří zvelebovat a vylepšovat veřejný prostor,“ dodal Josef Soumar.

Do třetího ročníku participativního rozpočtu lidé přihlásili celkem dvacet projektů. Dva z nich nezískaly v prvním hlasování dostatečnou podporu a neprošly tak ani posouzením proveditelnosti. Tři návrhy byly vyhodnoceny jako neproveditelné a na jednom z nich se bude pracovat mimo participativní rozpočet. Podle místostarosty se jedná o návrh na renovaci zahrady před Klubem Krteček na Hradišti. „Vyhodnotili jsme, že zelený prostor před domem, který Krteček využívá, je třeba upravit v souladu se studií úpravy návsi na Hradišti. Proto prostranství upravíme mimo participativní rozpočet. Ještě letos ho chceme zvelebit a zpřístupnit,“ doplnil Josef Soumar.

Vítězné projekty participativního rozpočtu v Písku.
Participativní rozpočet má svých sedm vítězů. Mezi nimi molo u Šarláku

K nejnákladnějším přihlášeným projektům patří Semické kulturní léto 2024, které je navrženo za maximální možnou částku, kterou lze v rámci PARO požadovat, a to 500 000 korun. Se stejnými náklady počítá i projekt Bezpečnější Písek spočívající v nákupu a instalaci externích defibrilátorů. K půlmilionové hranici se pak ještě blíží návrh na pořízení mobilního pódia do Smrkovic, projekt Cesta za discgolfem a vybudování ferraty.