„Bylo proto rozhodnuto  plochu před budovou prvního stupně upravit jako parkoviště. Chceme udělat taková opatření, aby zde lidé neodstavovali svá auta na půl dne, ale aby parkoviště sloužilo skutečně jen k vyložení a naložení školáků," vysvětlila ředitelka ZŠ Eva Vanžurová.

Škola na tuto akci vypsala výběrové řízení, oslovila  tři firmy, z toho  dvě se o zakázku ucházely. Výběrová komise navrhla  společnost  Stareko  Písek, která nabídla cenu  994 tisíc korun bez DPH.


Radní však rozhodnutí odložili. Poukázali  na malý počet zájemců. Přitom o stavební  zakázky je velký zájem a ve výběrové řízení  se při větším počtu účastníků daří   snížit cenu. Radní Václav Gavlasz  se zeptal, zda je možné soutěž zrušit nebo vyhlásit znovu?

„V tom případě  by se parkoviště nestihlo vybudovat o prázdninách. Problém malé účasti vidím v tom, že  zakázka byla zveřejněna pouze na webu školy," myslí si starosta Ondřej Veselý.

Škola  doloží účast  zástupce hospodářské komory  v komisi ve výběrovém řízení a radní rozhodnou na dalším zasedání. „Toto zdržení neohrozí dokončení stavby o prázdninách," zdůraznila Eva Vanžurová.