„Jeden z kolegů namítal, že pozemky od České pošty ještě nemáme převedené a je neseriózní už se zabývat jejich případným prodejem či pronájmem," vysvětlil starosta města Ondřej Veselý.

Co tedy bude s nejpopulárnějším parkovištěm v Písku? „Postavit parkovací dům mi přijde jako dobrý nápad. Otázkou je, kolik tam pak bude parkování stát," řekla Píseckému deníku obyvatelka Písku Zuzana Peterková, která u pošty také parkuje. Parkovací dům ale na místě dnešního parkoviště stát nemůže.

„Podle územního plánu by zde měla být zástavba se smíšenou funkcí, to znamená například byty a prostory pro podnikání. Nároží by se mělo zastavět tak, aby se dodržela uliční čára, jako je tomu na protilehlé straně křižovatky Komenského a Žižkovy ulice," vysvětlil městský architekt Josef Zábranský. Právě on dostal od radních za úkol připravit funkční využití pozemků. „Parkovací stání by mohla být na pozemku za novým objektem," uvedl architekt.

Radní se k návrhu architekta a plánu, jak získat vhodného investora, vrátí, až zastupitelé schválí převod pozemků od České pošty, což by mělo být v červnu.

Radní řešili, co s pozemky, které získají od České pošty na rohu ulic Komenského a Žižkovy.
1. Ponechání si pozemků ve svém vlastnictví.
2. Prodej pozemků s podmínkou jasného funkčního využití.
3. Dlouhodobý pronájem pozemků (99 let).