Vzhledem k omezené kapacitě prostor radnice prosí zájemce o účast o vyplnění registračního formuláře, který najdete ZDE.

Příchozí také musí dodržovat platná protiepidemická opatření.

Návrh parkovacího systému zahrnuje urbanistické i dopravní řešení historického centra města a ve vybraných lokalitách navrhuje úpravu dopravního řešení. „Pokud se zaměříme na oblast historického jádra města, předkládaný návrh parkovacího systému by měl společně s opatřeními navrhnutými v dokumentu Plán udržitelné městské mobility a Plán udržitelné zeleně města Písek vést k celkové proměně současného centra města na dopravně zklidněný a sdílený prostor, podporující bezpečný pohyb všech jeho uživatelů bez zbytečných omezení a bariér při zachování jeho přiměřené dopravní dostupnosti a příležitostí k zaparkování. Nové dopravní pojetí má přispět k vyšší míře využití historického jádra města pro každodenní pobyt spojený s odpočinkem a společenským životem, ve spojitosti s nabídkou obchodů, služeb a institucí,“ uvádějí autoři studie z Centra dopravního výzkumu.

Se studií se zájemci mohou seznámit ZDE.